Error message

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.

讗诇驻讜谉 诪讬谞讛诇讛

诇驻谞讬讻诐 讗诇驻讜谉 住讙诇 注讜讘讚讬 讛诪讬谞讛诇.

诇谞讜讞讜转讻诐, 谞讬转谉 诇住谞谉 讗转 讛转讜爪讗讜转 讘讗诪爪注讜转 讞讬驻讜砖 讗讜 注诇-讬讚讬 讘讞讬专转 拽诪驻讜住.

讻诪讜 讻谉, 谞讬转谉 诇诪讬讬谉 讗转 讛转讜爪讗讜转 诇驻讬 砖诐, 转讜讗专 讗讜 诪讞诇拽讛.

诇驻谞讬讻诐 讗诇驻讜谉 住讙诇 注讜讘讚讬 讛诪讬谞讛诇.

谞讜讞讜转讻诐, 谞讬转谉 诇住谞谉 讗转 讛转讜爪讗讜转 讘讗诪爪注讜转 讞讬驻讜砖 讗讜 注诇-讬讚讬 讘讞讬专转 拽诪驻讜住.

诇讞抓 注诇 砖讜专转 讗驻砖专讜讬讜转 讞讬驻讜砖 / 住讬谞讜谉

讗诇驻讜谉 诪谞讛诇讛

讗讬驻讜住

讛专讘 讗讘讬讘 讬讜谞讬

讚讜讗"诇:
yaviv@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诇讬诪讜讚讬 转讜讗专 砖谞讬 - 拽诪驻讜住 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转

讛专讘 讗讬诇讜讝 讬讜住讬

讚讜讗"诇:
eluz88@gmail.com
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485670

讗讬转诪专 诇谞拽专讬

诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讬讞讬讚转 转驻注讜诇 讜讗讞讝拽讛 - 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

讗诇讬拽讬诐 谞讬爪谉

讚讜讗"诇:
nizanely@gmail.com
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485678

讙讘' 讗诇诪诇讬讞 转讛讬诇讛

讚讜讗"诇:
tehila@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诪讝讻讬专讜转 讘谞讬 讬砖讬讘讜转 - 拽诪驻讜住 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485677

讗住专祝 讗讬诇谞讬转

讚讜讗"诇:
ilanit@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 讗拽讚诪讬讜转 - 讛讬讞讬讚讛 诇讻谞讬住讛 诇讛讜专讗讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061315

诪专 讘讜讻专讬住 讞讬讬诐

讚讜讗"诇:
haim-b@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485611

讘讜拽住 讘转讬讛

讚讜讗"诇:
batyabx@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讗讙祝 讻住驻讬诐
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061227

讘讬讙讜谉-驻讜拽住 诪讬讟讘

讚讜讗"诇:
meitav@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 诪专讻讝 转讻谞讜谉 诇诪讬讚讛 讜讛讜专讗讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061216

讘谉 讟讜讘 诇讬讗转

讚讜讗"诇:
liatbt@mor.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转

讘爪诇讗诇 诪讬专讘

讚讜讗"诇:
merav@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485666

讘专讟讜讘 专讞诇讬

讚讜讗"诇:
rachel.b@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讛讬讞讬讚讛 诇讻谞讬住讛 诇讛讜专讗讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

讙讜诇讚驻专讘 讜讬拽讬

讚讜讗"诇:
viki@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485667

讙诇讘专讟 专驻讬, 讚"专

讚讜讗"诇:
rafigelbart@gmail.com
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转

诪谞讛诇 讚讜讚 讬谞讬讘

讚讜讗"诇:
yaniv@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485681

讚讜专讗谞讬 讗讬爪讬拽

讚讜讗"诇:
itzik@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转

讙讘' 讚诪转讬 专讜转诐

讚讜讗"诇:
rotem@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485614

讛专讘 讚谞讬谞讜 注诪讬

讚讜讗"诇:
amidanino@gmail.com
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485674

讚专讗讘 专讜谞谉

讚讜讗"诇:
ronend@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讬讞讬讚转 转驻注讜诇 讜讗讞讝拽讛 - 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
052-8990508

讛讜讱 注讚谞讛

讚讜讗"诇:
ednahc@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讬讞讬讚转 转驻注讜诇 讜讗讞讝拽讛 - 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061201

讛专讘住讟 讞谞讜讱, 讛专讘

讚讜讗"诇:
hanoch@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485677

讙讘' 讜讬讬诇 专讜转讬

讚讜讗"诇:
rutivl@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诪讬谞讛诇 讗拽讚诪讬 - 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061204
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
讗-讚 08.00-13.00

讜诇抓 讗驻讬

讚讜讗"诇:
efi@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
住驻专讬讛 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485683

讜住专诪谉 诪诇讻讛

讚讜讗"诇:
malka@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 诪专讻讝 转讻谞讜谉 诇诪讬讚讛 讜讛讜专讗讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061216
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
讗-讚 08:30-15:30

讜拽住诇专 爪讬驻讬

讚讜讗"诇:
tsipiw@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 -住驻专讬讛- 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061217

讝注驻专谞讬 砖专讜谉

诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 诪讬谞讛诇 住讟讜讚谞讟讬诐
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061333
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
讗-讛 08:00-16:00

讝拽 讙讗讜诇讛

讚讜讗"诇:
geula@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485671

讞讜讘专讛 讚专讜专, 讚"专

讚讜讗"诇:
drori37@walla.com
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485686

讞谉 讗讛专讜谉

诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

讞谉 讘专-诇讘

诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

讙讘' 讟讘转 诪讬专讬转

讚讜讗"诇:
mirit@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讛讬讞讬讚讛 诇讛讜专讗讛 诪转讜拽砖讘转
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061344
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
讗-讚 08.00-14.00

讙讘' 讟讜讬讟讜 讗讜专讟诇

讚讜讗"诇:
ortalt@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诪砖讗讘讬 讗谞讜砖
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485628

讟诇 讟诇讬讛

讚讜讗"诇:
tali@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讗讙祝 讻住驻讬诐
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061309

讟专讬 爪讬诇讛

讚讜讗"诇:
tsila @orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485675

讬讗讬专 诪讚诪讜谞讬

诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讬讞讬讚转 转驻注讜诇 讜讗讞讝拽讛 - 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

讬讜住祝 讗讬转讬

讚讜讗"诇:
itay@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485634

讬注诇 讘讙讬讝讚讛

诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 诪讬谞讛诇 住讟讜讚谞讟讬诐
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061334

讬注诇 讘专-谞讜讬

诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

讙讘' 讬注专讬 转讞讬讛

讚讜讗"诇:
thiya@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
住驻专讬讛 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08948563

诪专 讬砖专讗诇讬 讗讜驻讬专

讚讜讗"诇:
ofir@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485680

讙讘' 讻讛谉 讬注诇讛

讚讜讗"诇:
yaala_co@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诪砖讗讘讬 讗谞讜砖
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061250

讙讘' 讻讛谉 诇讬专谉

讚讜讗"诇:
liran@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诇讬诪讜讚讬 转讜讗专 砖谞讬 - 拽诪驻讜住 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485622

讻讛谉 诪讬讻诇

讚讜讗"诇:
michal@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485613

讻讛谉 住讬诪讛

讚讜讗"诇:
sima@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485662

讻讛谉 砖讬

讚讜讗"诇:
hamaskil@gmail.com
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转

讻抓 讞谞讬转

诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061208

讻抓 砖专讛

讚讜讗"诇:
sarakz@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 砖讬讜讜拽
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061318
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
讗,讘,讙,讛 08:00-15:00

诇讗砖 讬讞讬讗诇, 讛专讘 讚"专

讚讜讗"诇:
lash@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485672

讙讘' 诇讜讬 讗讘讬讟诇

讚讜讗"诇:
avitall@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚转 诪谞讛诇 -讻住驻讬诐 讜诪砖讗讘讬 讗谞讜砖
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061228

诇讜讬 注讬谞讘

讚讜讗"诇:
einav@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485623

讙讘' 诇讬讚谞讬 谞讬专讬转

讚讜讗"诇:
nirit@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485627

诇讬诪讜专 转诐

诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 诪讬谞讛诇 住讟讜讚谞讟讬诐
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061333

讙讘' 诇驻讬讚 诪讬专讬

讚讜讗"诇:
miril@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485621

诪讜谞拽 砖专讛

讚讜讗"诇:
sara-m@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诇讬诪讜讚讬 转讜讗专 砖谞讬 - 拽诪驻讜住 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485673

诪讝讜讝 讘专讻讛

讚讜讗"诇:
bracha@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485695

讛专讘 诪住讬拽讛 讗住祝

讚讜讗"诇:
assafm@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诪讝讻讬专讜转 讘谞讬 讬砖讬讘讜转 - 拽诪驻讜住 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485625

诪注爪专讬 讬讗讬专

讚讜讗"诇:
yair@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485650

诪专讙诇讬讜转 讗讜专讬转

讚讜讗"诇:
margaliot@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 -住驻专讬讛- 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061217

诪专讙诇讬转 讬注拽讘

讚讜讗"诇:
yaakovm@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485616

谞讜讬诪谉 驻谞讬谞讛

讚讜讗"诇:
pninanoiman@gmail.com
诪讞诇拽讛:
专讜讜讞转 住讟讜讚谞讟讬讜转
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
052-2334627

诪专 谞讞砖讜谞讬 讗专讬讗诇

讚讜讗"诇:
arieln@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485692

驻专讜驻' 住拽诇专抓 诪专讬诐

讚讜讗"诇:
miryamsk@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

注讚讬 住注讬讚

讚讜讗"诇:
helpdesk@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讬讞讬讚转 诪注专讻讜转 诪讬讚注
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061211

注讜"讚 注讚谉 讻讛谉

讚讜讗"诇:
eden@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

注讜专拽讘讬 讬讙诇

诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061302
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
08:00-15:30

注讟讬讛 专讜谞讗诇

讚讜讗"诇:
ronel@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485696

讛专讘谞讬转 注讬讚讬转 砖讬诇讛

讚讜讗"诇:
idits@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061320
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
08:30-14:30

注诪专诐 砖注转诇

诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讬讞讬讚转 转驻注讜诇 讜讗讞讝拽讛 - 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

驻讜拽住讘专讜诪专 爪讬驻讬

讚讜讗"诇:
zipi@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讗讙祝 讻住驻讬诐
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛, 专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
03-9061212

驻讬砖专 砖讬专讬

讚讜讗"诇:
dekan@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061334

驻谞拽讜住 讚讘

讚讜讗"诇:
dovi@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061216

驻专讙 讗讬诇讜谉

讚讜讗"诇:
eilon@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485634

诪谞讛诇 爪'讬住诪讬讚讬讛 讬讛讜讚讬转

讚讜讗"诇:
judith-z@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
住驻专讬讛 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485683

诪谞讛诇 爪讜专谉 注诪诇讬讛

讚讜讗"诇:
tsoran@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 -住驻专讬讛- 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061217
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
讗-讚 08:00-16:00

爪驻转讬 诪讬讻讗诇

讚讜讗"诇:
michaels@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
住驻专讬讛 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485683

拽讗讬诐 讝讗讘, 讚"专

讚讜讗"诇:
zeev.kaim@gmail.com
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转

讛专讘 讚"专 拽讗驻讞 讬讜讞谞谉

讚讜讗"诇:
ykapah@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
诪讬谞讛诇 讗拽讚诪讬 - 拽诪驻讜住 讗诇拽谞讛
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061301

拽谞讬讗诇 讗诇讬讛讜

讚讜讗"诇:
eli AT orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 讬讞讬讚转 诪注专讻讜转 诪讬讚注
拽诪驻讜住:
讟诇驻讜谉:
03-9061211

诪专 专讜注讬 爪讚讜拽

讚讜讗"诇:
rzadok@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

讛专讘谞讬转 讚"专 专讜转 砖驻讬专讗

诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

专诪讜转 讚讜转谉

讚讜讗"诇:
dotan@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
讬讞讬讚讜转 诪讬谞讛诇 - 砖讬讜讜拽
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061317

讙讘' 砖讟专讬诪讘专讙 诪讬讟诇

讚讜讗"诇:
meitals@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
住驻专讬讛 专讞讜讘讜转
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485683

砖讬专讛 砖诪注讜谉

诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛

砖讬专诇讬 拽讜诇讬拽

诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛
讟诇驻讜谉:
03-9061200
砖注讜转 驻注讬诇讜转:
讗-讚 08.00-15:00

讙讘' 砖驻讬专 砖讜诇讬

讚讜讗"诇:
shuli@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
讗诇拽谞讛, 专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485663 - 03-9061222

砖专注讘讬 爪讜驻讬讛

讚讜讗"诇:
tsofia@orot.ac.il
诪讞诇拽讛:
拽诪驻讜住:
专讞讜讘讜转
讟诇驻讜谉:
08-9485665

诇讗诇驻讜谉 讛住讙诇 讛讗拽讚诪讬 诇讞抓 讻讗谉