ספריה רחובות

הספרייה מיועדת לשימוש קהל הסטודנטים הלומד, ולרשות העובדים במכללה.
באוסף הספרייה מצויים קרוב ל-30.000 כותרים. האוסף מותאם לתוכניות הלימודים השונות של המכללה.
עיקר האוסף הוא בתחום התורני, אך קיים אוסף גדול  במקרא, בחינוך, בהיסטוריה של עם ישראל , ארץ ישראל, לשון ובמקצועות נוספים.
לרשות הספרייה עומדות תחנות מחשב, לחיפוש, לעבודה ולהדפסה. יש  גם גישה ממחשבים אלו  למאגרי מידע שונים.
בספריה יש רשת אלחוטית בו ניתן להתחבר לחיפוש בקטלוג  המאוחד ובמאגרי המידע .
קבצים להורדה:
לוח מודעות
ספרייה - קמפוס רחובות
לפניות בנושא השאלה, החזרה ,קנסות וסריקת מאמרים ניתן לפנות לטלפון: 08-9485683 או בדואל