המסלול לחינוך מיוחד- מוקד פק"מ - תכנית הלימודים

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

תכנית לימודי שלב"ר בשילוב פק"ם – פרט, קבוצה, מערכת 

ד"ר יהודה לובין

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

בראשית

2

 

 

 

 

בין אדם לחברו

1

 

 

 

 

אגדה ומדרשי חז"ל

2

 

 

 

 

הלכות שבת ומועד

1

 

 

 

 

תפילה וברכות

1

 

 

 

 

 

מחשבת החינוך היהודי (חנ"ם)

1

 

 

 

 

 

דידקטיקה כללית לחנ"ם

1

 

 

 

 

 

מהות החנ"ם

1

 

 

 

 

 

מופרעות נפשית

1

 

 

 

 

 

לקות שכלית

1

 

 

 

 

 

דרכים בהוראת הקריאה

2

 

 

 

 

 

התפתחות שפה

1

 

 

 

 

 

שלב"ר

1

 

 

 

 

 

התפתחות סנסו-מוטורית

1

 

 

 

 

 

מבוא לביבליותרפיה

2

 

 

 

 

 

ספרות ילדים

2

 

 

 

 

 

פסיכולוגיה א (פק"ם)

1

 

 

 

 

 

חינוך למיטביות

1

 

 

 

 

 

דינמיקה קבוצתית באמצעות יצירות ספרותיות א

1

 

 

 

 

 

גישות מסורתיות ומודרניות בחינוך למיטביות

1

 

 

 

 

 

מבוא לתהליכי ריאיון א

1

 

 

 

 

 

תהליכי שינוי בקבוצה באמצעות תקשורת

1

 

 

 

 

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

4

 

 

 

 

 

חמש מגילות

 

1

 

 

 

 

שמות

 

1

 

 

 

 

סוגיות בחנ"ם לאור מקורות היהדות

 

1

 

 

 

 

אתיקה בחינוך לאור מקורות היהדות

 

1

 

 

 

 

סמינריון ביהדות

 

2

 

 

 

 

היבטים קוגניטיביים בהוראה (פק"ם)

 

1

 

 

 

 

מבוא להוראה מתקנת

 

1

 

 

 

 

לקות שמיעה

 

1

 

 

 

 

לקות ראייה

 

1

 

 

 

 

מתודיקה להוראת יהדות

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

מתודיקה לאסתטיקה סביבתית

 

1

 

 

 

אלטרנטיבות בהוראה

 

1

 

 

 

פיתוח חשיבה מתמטית

 

2

 

 

 

מוזיקה

 

1

 

 

 

משחק ודרמה

 

1

 

 

 

מודעות עצמית

 

1

 

 

 

תקשורת ככלי למפגש עם האחר (ריאיון ב)

 

1

 

 

 

ארגז כלים

 

2

 

 

 

סיוע לילד במסגרת הקבוצה  (פרקטיקום)

 

1

 

 

 

תורת המבחנים

 

1

 

 

 

נביאים

 

 

1

 

 

 

מתודיקה להוראת אמנות

 

 

1

 

 

 

תכניות לימודים בחנ"ם והכנת תל"א

 

 

1

 

 

 

פרויקט דידקטי מחקרי

 

 

2

 

 

 

ליקויי למידה – אבחון וטיפול

 

 

3

 

 

 

היבטים מערכתיים בבית הספר

 

 

2

 

 

 

פרקטיקום

 

 

2

 

 

 

תקשורת תומכת חלופית (תת"ח)

 

 

1

 

 

 

דינמיקה קבוצתית באמצעות יצירות ספרותיות ב

 

 

1

 

 

 

תכניות מניעה ותיקון

 

 

2

 

 

 

הילד, המשפחה ובית הספר

 

 

1

 

 

 

ליקויי כתיבה

 

 

 

1

 

 

ליקויי חשבון

 

 

 

1

 

 

                    סה"כ

31

23

17

2

73