מכללת אורות ישראל מברכת את בוגרת המכללה רותי טרוצקי, זוכת פרס מוסקוביץ לציונות התשע"ט!

"יש לך כנפי רוח"
מכללת אורות ישראל מברכת את בוגרת המכללה רותי טרוצקי, זוכת פרס מוסקוביץ לציונות התשע"ט!

על יזמות וחלוציות בעשייה חינוכית ציונית, ועל פעולותיה לחיבור בין בני העדות ובין העולים לוותיקים בישראל.
עלי והצליחי!

פרופ' יובל סיני, נשיא המכללה
הרב איתן אייזמן, יו"ר חבר הנאמנים

Orot Israel College President, Professor Yuval Sinai is very proud of Ruti Anatoohun Turestsky, a graduate of Orot who won the Moskowitz Prize for Zionism in 5799, specifically for initiative and the pioneer spirit in Zionist education achievement, along with her efforts to build bridges between various ethnic groups, new immigrants and veteran Israelis.