מכללת אורות ישראל מברכת את בוגרת המכללה רותי טרוצקי, זוכת פרס מוסקוביץ לציונות התשע"ט!

"יש לך כנפי רוח"
מכללת אורות ישראל מברכת את בוגרת המכללה רותי טרוצקי, זוכת פרס מוסקוביץ לציונות התשע"ט!

על יזמות וחלוציות בעשייה חינוכית ציונית, ועל פעולותיה לחיבור בין בני העדות ובין העולים לוותיקים בישראל.
עלי והצליחי!

פרופ' יובל סיני, נשיא המכללה
הרב איתן אייזמן, יו"ר חבר הנאמנים