מערכת לימודים - תואר שני בניהול -יום ג -נשים-תשפ"ד