סדנאות סטאז' בימים נפרדים לבנים ולבנות בשנת תשפ"א במכללת אורות ישראל ברחובות

Thursday, יוני 11, 2020 עד Monday, נובמבר 30, 2020
סדנאות סטאז' בימים נפרדים לבנים ולבנות בשנת תשפ"א במכללת אורות ישראל ברחובות