פורטל מידע אישי - מרצה

פורטל מידע אישי במחשב למרצה

בפורטל תוכלו למצוא את הנושאים הבאים:

  • מערכת שעות.
  • רשימת סטודנטים.
  • תאריכי בחינות.
  • עדכון פרטים אישיים.
  • כיתות לימוד.
  • הזנת ציונים.
  • פורטל בקשות

שימו לב: המידע זהה בפורטל המידע האישי ובאפליקציה .

כניסה לפורטל מידע אישי למרצה

 

      כניסה למכלול 4