תואר שני בהוראת היסטוריה של עם ישראל

הרב פרופ' מאיר הילדסהיימר
מרכז התוכנית תואר שני היסטוריה
כתובת דוא"ל:
רותם דמתי
מזכירת רישום תואר שני היסטוריה
טלפון:
089485614
כתובת דוא"ל:
שרה מונק
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:

תוכנית מיועדת לגברים / ונשים

מטרת התוכנית
מבנה הלימודים
תנאי קבלה
מסמכים לרישום
שכר לימוד

התוכנית מיועדת להרחבת הידע בהיסטוריה, תוך שימת דגש על ההיסטוריה היהודית. בתכנית יושם דגש על היבטי המחקר המדעי וכליו שיקנו ללומד ארגז כלים לטובת הלמידה וההוראה. כל זאת בלמידה דו צדדית של פיתוח הידע והחשיבה של הלומדים, על ידי קשרים והדרכה בין המרצים והלומדים.
מוקד חשוב בתכנית הוא מוקד דרכי הוראת ההיסטוריה. הלומדים ירכשו פדגוגיה ודרכי הוראה מתקדמים, כולל שימוש בטכנולוגיות חדישות. הלומדים ירכשו ארגז כלים משוכלל לפיתוח יכולות למידה והוראה מיטביים בשדה החינוך של  המאה ה-21.

מערכות לימודים תשפ"ד 

תוכנית גברים :

שנה א: יום א' - 22:15-16:30

שנה ב: יום א' - 22:15-16:30

לצפייה במערכת השעות לתוכנית הגברים 

 

תוכנית נשים : 

שנה ב: יום ב'-  22:15-16:30 

לצפייה במערכת השעות לתוכנית  נשים יום ב

 

 

 

 

לוח זמנים אקדמי

לצפייה והדפסה (בגרסת pdf)

לצפייה בפריסה שנתית (בגרסת html)

 

• תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 80 ומעלה
• ראיון קבלה
• אנגלית לתואר ראשון

  • תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
  • תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
  • צילום ת"ז
  • אישור רפואי
  • הצהרה

 

 

• תמונת פספורט

הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ג ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג
• דמי רישום בסך 350 ש"ח - בשנה הראשונה.
• שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-% ,100כ- 14,774ש"ח - בכל שנה.
• אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420 ש"ח - בכל שנה.

 


*הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
ולמורים בשנת שבתון