כללי התקנה - ליבי במזרח

כתב העת ליבי במזרח

הנחיות להתקנת מאמרים לפרסום

 

ספר ליבי במזרח – חכמי המזרח בדורות האחרונים יוצא לאור בעקבות כנס מדעי בינלאומי שנערך בחודש אייר תשע"ז (מאי 2017) ע"י מכללת אורות ישראל.

מערכת הספר מקבלת מאמרים מחוקרים ומכותבים בתחום, גם מאלו שלא השתתפו באופן פעיל בכנס.

המאמרים המוגשים למערכת עוברים תהליך של הערכה ושיפוט אנונימיים על ידי סוקרים מומחים. 

 

1. הגשת המאמר

 • יש להגיש את המאמר למערכת בדוא"ל:  [email protected]
 • אורך המאמר יהיה כ-7000 מילים.
 • יש להגיש עם המאמר, בדף נפרד, תקציר של המאמר בעברית, בהיקף של עד 120 מילים.

 

2. עיצוב המסמך

את המאמר יש להגיש בפורמט Word גופן פרנקריל 12; לועזית בגופן Times New Roman, 11.

 

עיצוב פסקה

 • כללית: יישור דו-צידי.
 • כניסה: מיוחדת: שורה ראשונה – 0.5 ס"מ).
 • מרווח: בין שורות – מדויק 14.

 

הערות שוליים

עיצוב פסקה

 • כללית: יישור דו-צידי.
 • כניסה: תלויה – 0.8 ס"מ.
 • מרווח: בין שורות – מדויק 12.
 • מספר הרומז למראה מקום של מובאה יבוא בסופה.
 • יש להשתמש בצורת ריבוי עבור הפניות הקוראים כגון ראו, עיינו.

 

3. כתיב

הכתיב מושתת על כללי הכתיב החדשים שפרסמה האקדמיה ללשון העברית בחודש סיוון תשע"ז,  מאי 2017. ראו קישור:

http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/missingvocalizationspelling/

 הכללים אינם חלים על מובאות, שאותן יש להביא ככתבן במקור, ולא על שמות של פרסומים ושל מחבריהם (הנזכרים בגוף המאמר או בהערות), שאותם יש להביא ככתבם בשער הפרסום.

 

4. כללי כתיבה

הדגשות

 • ככלל, יש להימנע מהדגשות של מילים בגוף המאמר. במקרה חיוני ההדגשות ייכתבו בהדגשה (B).
 • ככלל, יש להימנע מכתיבת ראשי תיבות במאמר, אלא במקרה של ציטוט מקור הכתוב בראשי תיבות.

 

מובאות

 • מובאות קצרות משלוש שורות ומונחים הנזכרים בתוך הטקסט יבואו בין גרשיים כפולים. גרשיים יחידים ישמשו רק למובאה בתוך מובאה.
 • מובאות בנות שלוש שורות ומעלה יוזחו פנימה מימין – 1 ס"מ – ויבואו ללא גרשיים.
 • פסיחות יצוינו בשלוש נקודות הממוסגרות בסוגריים מרובעים – [...].
 • מראי מקומות למובאות יבואו בסופן, לרבות מספרי ההערות.
 • מילים מודגשות במובאות: יש לציין אם "ההדגשה במקור" או "ההדגשה שלי".

 

מראי-מקומות

תנ"ך:

 • שמות ספרי התנ"ך ייכתבו במלואם.
 • מספר הפרק ומספר הפסוק יצוינו באותיות.
 • בין שם הספר ומספר הפרק לא יבוא סימן פיסוק. בין מספר הפרק ומספר הפסוק יבוא סימן פיסוק ואחריו רווח (שמות יא, ט).
 • בשורת מראי המקום יבואו פסיקים בין הפסוקים ונקודה-פסיק בין הפרקים והספרים (בראשית כג, ה, ט; שמואל א ט, ד; ירמיה יז, ו, כה).

 

ספרות חז"ל – דוגמות

 • משנה, סוכה א, ב
 • בבלי, סוכה ב ע"א
 • ירושלמי, ראש השנה ב, ג (נח ע"א)
 • תוספתא, ראש השנה ב, א
 • בראשית רבה כו, ה

 הערות שוליים

 • הערות השוליים יופיעו בשולי כל עמוד.
 • בגוף המאמר יצוינו ההערות במספרים עיליים (CTRL-ALT-F) אחרי סימן הפיסוק.
 • מספר הרומז למראה מקום של מובאה יבוא בסופה.
 • יש להשתמש בצורת ריבוי להפניות הקוראים כגון ראו, עיינו.

 

5. הפניות ביבליוגרפיות בעברית

 

 1. ספרים

סדר הפרטים:

שם פרטי, שם משפחה, שם הספר, כותרת משנה (אם יש), מקום ההוצאה, שנת ההוצאה, מספרי העמודים שאליהם מכוונת ההפניה.

כגון: ש' ורסס, מלשון אל לשון: יצירות וגלגוליהן בספרותנו, ירושלים תשנ"ו.

 

 1. מאמרים בכתבי עת

סדר הפרטים:

שם פרטי, שם משפחה, שם המאמר במירכאות, שם כתב העת, מספר הכרך, שנת הפרסום (בסוגריים), מספרי העמודים שאליהם מכוונת ההפניה.

כגון: י"י יובל, "הפוסחים על שתי הסעיפים: ההגדה של פסח והפסחא הנוצרית", תרביץ סה (תשנ"ו), עמ' 5–28.

 

 1. מאמרים בקבצים

סדר הפרטים:

שם פרטי, שם משפחה, שם המאמר במירכאות, שם העורך ולאחריו הציון בסוגריים (עורך/עורכים) כותרת הקובץ, מקום ההוצאה ושנת ההוצאה, מספרי העמודים שאליהם מכוונת ההפניה.

כגון: ע' טוב, "גלוסות, תחיבות וסוגים אחרים של הוספות מעתיקים בנוסח המקרא", ש' יפת (עורכת), המקרא בראי מפרשיו: ספר זיכרון לשרה קמין, ירושלים תשנ"ד, עמ' 38–57.

 

 1. הערה

בהפניה חוזרת למקור שכבר הובא בהערות קודמות יש לציין בקיצור, בדרך כלל באמצעות שם המחבר, ובסוגריים את ההערה שבה הוזכר החיבור לראשונה (לעיל הערה X).

כגון: באזכור הראשון:

אלעזר טויטו, "שיטתו הפרשנית של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית של זמנו", י"ד גילת ואחרים (עורכים), עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, ירושלים  תשמ"ב, עמ' 52–53.

בהפניה החוזרת: טויטו (לעיל הערה 3), עמ' 69–72.

 1. ערכים במילונים ובאנציקלופדיות

סדר הפרטים: שם המחבר (אם ידוע), כותרת הערך במירכאות, שם המילון או האנציקלופדיה, מספר הכרך, מספרי העמודים או הטורים שאליהם מכוונת ההפניה.

כגון: "שלום", מילון בן יהודה, יד, עמ' 1327.

 L. Gardet , “Fitna”, Encyclopedia of Islam, II, pp.930931.

הפניות ביבליוגרפיות בלועזית

כנ"ל בהבדלים האלה:

 1. שם של ספר צריך להיות  נטוי, כגון:

M. Beit-Arie, Hebrew Codicology, Jerusalem 1981.

 1. מאמר בתוך כתב עת. כתב העת צריך להיות  נטוי, כגון:

j. Penkower, "Maimonides and the Aleppo Codex", Textus IX (1981), pp. 39128.

 

עבודות דוקטור ועבודות מוסמך

סדר הפרטים: שם המחבר, כותרת העבודה במירכאות, עבודת דוקטור (בלועזית: Ph. D. dissertation) (או: עבודת מוסמך [בלועזית: M. A. thesis]), שם האוניברסיטה, שנת ההגשה, מספרי העמודים שאליהם מכוונת ההפניה. למשל: מ' הוס, " 'מנחת יהודה', 'עזרת הנשים' ו'עין המשפט': מהדורות מדעיות בלוויית מבוא, חילופי גרסאות, מקורות ופירושים", עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ב, עמ' 290.

 

מפתחות

בסוף הספר יבואו שני מפתחות: מפתח העניינים ומפתח השמות. הינכם מתבקשים להגיש עד 20 מילים (או ביטויים) בכל אחד מן המפתחות. במפתח השמות יש לציין את שם המשפחה לפני השם הפרטי.