מרפ"ד רחובות

קבצים להורדה:
משאבי למידה

 

מרכז פדגוגי-משאבי למידה
 
מטרות
מקום בו יקבל הסטודנט יעוץ פדגוגי ורעינות לבנית יחידת הלימוד וההוראה.
מקום בו יהיו כל האמצעים הפיזים והטכנולוגים  להכנת יחידות ההוראה
מקום לימוד להדרכה אישית וקבוצתית של המדפי"ם .
מקום להכנת שיעור בשילוב אמצעי עזר מגוונים .
 
במשאבי הלמידה קיימים
 
חומרי עזר להוראה, חוברות, תכניות לימודים למקצועות השונים
ערכות לפי נושאים המשלבות ווידאו,חוברות עבודה , ומדרכים למורה
ספרות מקצועית וספרות יעץ
אמצעים אור-קוליים
מדפסות משכללות וסורקים.
חומרים לעבודה להכנת שיעור ולהכנת עזרי הוראה לשיעור