Taxonomy content

תואר שני גברים - רחובות

ראש בית הספר לתואר שני, קמפוס רחובות - הרב ד"ר יוחנן קאפח
בית הספר לתואר שני מכשיר את המחנך והמורה לסייע, לטפח ולהצמיח את אישיותו החינוכית,
להעשיר את עולמו הרוחני, להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו ואת השכלתו האקדמית ולפתח את מיומנויותיו.

בית הספר לתואר שני כולל כיום שלוש תכניות: