Taxonomy content

תואר ראשון נשים - אלקנה

מסלולי הלימוד וההתמחויות הרבות המפורטים במסלולי לימוד מאפשרים  
לבאות בשערי המכללה מבחר רחב ומגוון של אפשרויות בחירה.
הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים:
לימודים דיסציפלינאריים
עבודה מעשית
לימודים כלליים​ 
ולימודים תורניים

למבנה תכנית הלימודים - עם פירוט המסלולים וההתמחויות

לתכנית המצוינות