מתווה התמחות לימודי לשון-על יסודי

  מתווה התמחות לימודי לשון (26 ש"ש )

לפניכם רשימת הקורסים והסילבוסים במתווה  התמחות בלשון 

כדי לצפות לחצו על הקישורים

קורסי חובה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       סמינריון בלשון – ד"ר בן נון אדם -( 2 ש"ש)
 
קורסי רשות 
 
1. עיון משווה בתרגומי המקרא -ד"ר אדם בן-נון- (1 ש"ש) 
 
2. טעמי המקרא כאמצעי לשוני ופרשני –ד"ר אדם בן-נון  - (1 ש"ש) 
 
3. עיונים בלשון התפילה –ד"ר משה קהן -(1 ש"ש)