מתווה התמחות לימודי לשון-על יסודי

  מתווה התמחות לימודי לשון

לפניכם רשימת הקורסים והסילבוסים במתווה  התמחות בלשון 

כדי לצפות לחצו על הקישורים

קורסי חובה 

1. יסודות הניקוד – מר אוהד בשירי- (1 ש"ש) 
 
2. יסודות הניקוד – מר ידידיה לרנר - (1 ש"ש) 
 
3. תורת הניקוד למתמחים – (1 ש"ש)
 
4. יסודות התחביר –ד"ר אריאל גבאי  (1 ש"ש)
 
5. סגנון והבעה עברית –מר אופיר קיסר - (1 ש"ש)
 
6. הדרכה ביבליוגרפית – 1 ש"ש
 
7. מבוא לבלשנות שמית –ד"ר יוסף אלישע -(1 ש"ש)
 
8. תולדות הלשון העברית –מר ידידיה לרנר- (1 ש"ש)
 
9. מבוא לבלשנות כללית –ד"ר יוסף אלישע-( 1 ש"ש)
 
10. ערבית למתחילים –ד"ר גל בן ישי - (2 ש"ש)
 
11. תורת ההגה –ד"ר אריאל גבאי - (1 ש"ש)
 
      תורת ההגה –מר אופיר קיסר - (1 ש"ש)
 
13. תורת הצורות –ד"ר יוסי אלישע - 1 ש"ש)
 
14. תחביר העברית החדשה -ד"ר קיסר אופיר – 1 ש"ש
 
15. לשון חכמים –ד"ר צמח קיסר - 1 ש"ש
 
     לשון חכמים –ד"ר אריאל גבאי - 1 ש"ש
 
16. ארמית מקראית –ד"ר אדם בן נון- (1 ש"ש)
 
17. לשון המקרא – ד"ר יובל ואדעי-(1 ש"ש)
 
18. לשון ימי הביניים –מר אופר קיסר -(1 ש"ש)
 
19. סמנטיקה ומילונאות –ד"ר משה קאהן-מתוקשב - (1 ש"ש)
 
20. ארמית בבלית – ד"ר צמח קיסר -(1 ש"ש)
 
      ארמית בבלית – ד"ר אדם בן נון  -(1 ש"ש)
 
21. סמינריון בלשון – 2 ש"ש
 
קורסי רשות 
 
1. עיון משווה בתרגומי המקרא -ד"ר אדם בן-נון- (1 ש"ש) 
 
2. טעמי המקרא כאמצעי לשוני ופרשני –ד"ר אדם בן-נון  - (1 ש"ש) 
 
3. עיונים בלשון התפילה –ד"ר משה קהן -(1 ש"ש)