מתווה התמחות תלמוד והוראה כוללת (תנ"ך, לשון, היסטוריה)

מרכז ההתמחות ברחובות: ד"ר דרור חוברה

 

מתווה לימודי תלמוד- והוראה כוללת 

לפניכם רשימת הקורסים והסילבוסים במתווה תלמוד- והוראה כוללת  

כדי לצפות לחצו על הקישורים

התמחות ראשית: 

חינוך (26 ש"ש)

קורסי חובה 

1.        עקרונות חינוך והוראה במשנת החמ"ד- איתן הכהן (1 ש"ש)

2.        מבוא לפסיכולוגיה חינוכית -אביעזר מנדלוביץ (1 ש"ש)

3.        פסיכולוגיה התפתחותית של הילד-ד"ר סטיוארט צ'סנר (1 ש"ש)

4.        דרכי הוראת תושב"ע- הרב ידידיה הכהן (2 ש"ש)

           דרכי הוראת תושב"ע - מנחם קליין (2 ש"ש)

5.        דרכי הוראת תנ"ך - הרב ד"ר גבריאל חנוכה (1 ש"ש)

6.        דרכי הוראת לשון- א - אהוד באשרי (1 ש"ש)

            דרכי הוראת הלשון -ב -אוהד באשרי (1 ש"ש)

            דרכי הואאת לשון - ידידיה לרנר (1 ש"ש)

7.        דרכי הוראת היסטוריה - ד"ר יוסי לונדין (1 ש"ש)

8.        מבוא למחשבים ויישומים בחינוך-יעקב הופמן (2 ש"ש)

           מבוא למחשבים וישומים בחינוך-איתן הכהן (2 ש"ש)

9.        מבוא לליקויי למידה-ד"ר אביעזר מנדלביץ (1 ש"ש)

10.     שילוב הילד החריג - ד"ר מרדכי שפייר (1 ש"ש)

           שילוב היחד החריג - ד"ר אביחעזר מנדלביץ (1 ש"ש)

11.     הוראה בכיתה הטרוגנית - הרב ד"ר סעדיה דנן (1 ש"ש)

          הוראה דיספלנארית בכיתה הטרוגנית-  ד"ר סטוירט צ'סנר (1ש"ש)

12.     סטטיסטיקה ושיטות מחקר/מדידה והערכה הרב ד"ר גבריאל חנוכה (1 ש"ש)

13.     הפילוסופיה של החינוך- הרב סעדיה דנן (1 ש"ש)

14.     אוריינות אקדמית - ד"ר יצחק שנדורפי (1 ש"ש)

15.     סמינריון בחינוך (2 ש"ש)

16.     התפתחות שפה דבורה וכתובה- שחר בן אור (1 ש"ש)

17.     מתודות להוראת הקריאה -תומר סמט (2 ש"ש)

          מתודות להוראת הקריאה- שחר בן אור (2 ש"ש)

18.     פיתוח חשיבה מתמטית-ד"ר זאב קאים (1 ש"ש)

19.     אוריינות מתמטית - ד"ר זאב קאים (1 ש"ש)

20.    הוראת ראשית החשבון- ד"ר זאב קאים  (1 ש"ש) 

קורסי רשות

 1. סדנת תקשורת הורים מורים
 2. עקרונות חינוכיים בספרות ההלכה
 3. טכנולוגיה בחינוך
 4. ניהול כיתה ומשמעת
 5. גישות מודרניות בפסיכולוגיה
 6. תכניות לימודים
 7. דרכי יצירת אקלים מיטבי בכיתה
 8. חינוך לאמונה
 9. סדנת 12 הצעדים ככלי בעבודת המחנך
 10. מורה משמעותי כמחולל שינוי
 11. היחס לחילונים במשנת הרב קוק
 12. פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות
 13. פסיכולוגיה של גיל הנעורים
 14. פסיכולוגיה בחינוך
 15. אתגרים חינוכיים במעגלי המשפחה השונים
 16. סוגיות בחינוך בראי ההלכה

 

תלמוד (26 ש"ש)

קורסי חובה 

1.        מבוא לתלמוד בבלי – הרב יצחק רונס (1 ש"ש).

            מבוא לתלמוד בבלי – הרב ישראל ביבי (1 ש"ש)

             מבוא לתלמוד בבלי –הרב יוסי אילוז (1 ש"ש)

2.        מבוא לתלמוד ירושלמי – הרב אברהם בלס  (1 ש"ש).

           מבוא לתלמוד הירושלמי -הרב ד"ר אביעד ספרוני (1 ש"ש)

3.        מבוא לספרות התנאים –הרב ישראל ביבי (1 ש"ש).

           מבוא לספרות התנאים – הרב יוסי אילוז (1 ש"ש )

4.        עיון בטקסטים תנאיים מהמשנה ומדרשי הלכה –  הרב יצחק רונס (1 ש"ש).

           עיון בטקסטים תנאיים  מהמשנה וממדרשי ההלכה- ד"ר צבי שטמפפר (1 ש"ש)

            עיון בטקסטים תנאיים  מהמשנה וממדרשי ההלכה-הרב ד"ר אביעד ספרוני (1 ש"ש)

5.        מבוא למדרשי ההלכה והאגדה - הרב חיים שפיץ (1 ש"ש).

           מבוא למדרשי ההלכה והאגדה - הרב יצחק רונס  (1 ש"ש)

           מבוא למדרשי ההלכה והאגדה- הרב  ד"ר בועז הוטרר (1 ש"ש)

6.        מבוא לספרות הפוסקים – הרב ביבי ישראל  (1 ש"ש)

           מבוא לספרות הפוסקים - הרב ד"ר יחיאל לאש ( 1 ש"ש).

          מבוא לספרות הפוסקים- הרב עמוס מימון (1 ש"ש)

7.       ארמית בבלית –ד"ר צמח קיסר  (1 ש"ש)

          ארמית בבלית - בן-נון אדם  (1 ש"ש ).

         ארמית בבלית - הרב יצחק שנדורפי (1 ש"ש)

8.       פרקי משנה ומפרשיה – הרב יצחקר שנדורפי  (1 ש"ש).

9.       סמינריון בתושבע"פ - (2 ש"ש)

 

קורסי רשות

 1. מצוות התלויות בארץ
 2. הרמב"ם ומשנתו
 3. מבוא לתושב"ע
 4. כשרות במטבח המודרני
 5. הגיור תיאוריה ומעשה
 6. עיונים בטקסטים תנאיים מהמשנה ומדרשי הלכה
 7. עיונים בסוגיות בתלמודים בבלי וירושלמי
 8. סוגיות בתלמוד הירושלמי
 9. המקדש בספרות התנאים והאמוראים
 10. ספרות תושב"ע למתקדמים
 11. החשמל בשבת ויו"ט
 12. עקרונות חינוכיים בספרות ההלכה
 13. עולמם של חכמים בימי התלמוד
 14. עולמם של חכמים בימי המשנה
 15. לשון חכמים
 16. ספרות הגאונים ותקופתם
 17. לשון ספרות ההלכה
 18. לימוד והוראת טקסטים תלמודיים
 19. סוגיות בדיני אישות ומשפחה
 20. רפואה והלכה
 21. הלכות שבת ויו"ט
 22. היחס לחילונים במשנת הרב קוק

 

 

התמחות משנית : הוראה כוללת (תנ"ך, לשון, היסטוריה)

תנ"ך (10 ש"ש)

קורסי חובה

1.        מבוא למקרא - ד"ר  יוסי ברוכי (1 ש"ש)

2.        עיונים בפירוש רש"י על התורה-ד"ר יחונן קאפח  (1 ש"ש)

3.        עיונים בפירוש רמב"ן על התורה- ד"ד יחיאל צייטקיין (1 ש"ש)

4.        עיונים בספר שמות והשירה המקראית- ד"ר יוחנן קאפח (1 ש"ש)

5.        טעמי המקרא כאמצעי לשוני ופרשני- ד"ר יובל ואדעי (1 ש"ש)

 6.        עיונים בספר שמואל -ד"ר נחשון עמחי (1 ש"ש)

 

קורסי רשות 

 1. עיונים בספר ירמיה
 2. פרקים במחשבת המקרא ובספרות הבתר-מקראית
 3. טעמי המקרא כאמצעי לשוני ופרשני
 4. הגמול במקרא
 5. גלות וגאולה ונביאי בית שני
 6. עיונים בספר יחזקאל
 7. עיונים בפירוש רשב"ם על התורה
 8. פרקים בלשון המקרא
 9. עיון משווה בתרגומי המקרא
 10. מלכויות ישראל ויהודה
 11. הדרכה ביבליוגראפית בתנ"ך ובלשון
 12. מנהיגות חינוכית במקרא
 13. עיונים בספר ישעיה
 14. ארמית מקראית
 15. עיונים בספר ויקרא
 16. ריאליה מקראית
 17. עיון משווה במפרשי התנ"ך
 18. עיוני לשון בפרשנות הקלאסית לתורה
 19. עיונים במגילות אסתר ורות
 20. עיונים בספר בראשית ובדרכי הסיפור המקראי

 

לשון (10 ש"ש)

קורסי חובה

1.        יסודות הניקוד- אוהד באשרי  (1 ש"ש)

            יסודות הניקוד-ד"ר משה קאהן  (1 ש"ש)

2.        יסודות התחביר- אריאל גבאי  (1 ש"ש)

3.        סגנון והבעה עברית - אופיר  קיסר (1 ש"ש)

4.        תולדות הלשון העברית- ידידיה לרנר  (1 ש"ש)

5.        תורת ההגה- אריאל גבאי  (1 ש"ש)

            תורת ההגה - הרב אורי סמט (1 ש"ש)

            תורת ההגה- אופיר קיסר (1 ש"ש)

6.        תורת הצורות- ד"ר יוסף אלישע (1 ש"ש)

7.        סמנטיקה ומילונאות - ד"ר משה קאהן (1 ש"ש)

           סמנטיקה ומילונאות - ידידיה לרנר  (1 ש"ש)

קורסי רשות 

 1. עיונים בלשון התפילה
 2. טקסטים בעברית החדשה
 3. לשון ותקשורת
 4. תחביר העברית החדשה
 5. לשונן של כתובות עבריות מתקופת המקרא
 6. עיון משווה בתרגומי המקרא
 7. פרקים בלשון המקרא
 8. לשון ימי הביניים
 9. עיוני לשון בפרשנות הקלאסית לתורה
 10. מבוא לבלשנות כללית
 11. הדרכה ביבליוגראפית בתנ"ך ובלשון
 12. ארמית מקראית
 13. לשון חכמים
 14. מבוא לבלשנות שמית
 15. לשון ספרות ההלכה

 

היסטוריה  (10 ש"ש)

קורסי חובה

1.        קווי יסוד לתולדות העולם העתיק - ד"ר יוסי ברוכי (1 ש"ש)

2.        הנהגה יהודית בא"י במקרא ובשיבת ציון- ד"ר יוסי ברוכי (1 ש"ש)

3.        ההיסטוריה של ימי הביניים במערב (1 ש"ש)

4.        ההיסטוריה של ימי הביניים במזרח (1 ש"ש)

5.        התיישבות יהודית בא"י בדורות האחרונים (1 ש"ש)

6.        השואה: רקע היסטורי (1 ש"ש)

7.        חשיבה היסטורית (1 ש"ש)

קורסי רשות

 1. ספרות הגאונים ותקופתם
 2. קווי יסוד לתולדות התקופה ההלניסטית והרומית
 3. תולדות היהודים באירופה בימה"ב ובראשית העת החדשה
 4. קווי יסוד לתקופת התלמוד וראשית התקופה הביזנטית
 5. תולדות יהודי המזרח בדורות האחרונים
 6. עולמם של חכמים בימי המשנה
 7. קווי יסוד של העת החדשה המוקדמת ותולדות העולם החדש
 8. תולדות היהודים באירופה בעת החדשה בימה"ב ובראשית העת החדשה
 9. עולמם של חכמים בימי התלמוד
 10. מאבקו של היישוב היהודי בא"י לקיומו מימי אלכסנדר הגדול ועד למרד בר כוכבא
 11. קווי יסוד בתולדות המאה העשרים
 12. תולדות מדינת ישראל
 13. השואה והוראתה
 14. סוגיות הלכתיות בשואה
 15. מלכויות ישראל ויהודה
 16. קווי יסוד לתולדות המערב בעת החדשה
 17. זרמים רוחניים בחברה היהודית באירופה
 18. קווי יסוד לתקופת המשנה
 19. קווי יסוד לתולדות הציונות
 20. סדנה לאזרחות
 21. בעקבות חכמים ועולי רגל (+סיורים)