מתווה על יסודי תלמוד

לפניכם רשימת הקורסים והסילבוסים במתווה  תלמוד

כדי לצפות לחצו על הקישורים

 

תלמוד (26 ש"ש)

קורסי חובה 

מבוא לתלמוד בבלי – (1 ש"ש)

מבוא לתלמוד ירושלמי – (1 ש"ש)

מבוא לספרות התנאים – (1 ש"ש)

עיון בטקסטיים תנאיים מהמשנה ומדרשי הלכה – (1 ש"ש)

מבוא למדרשי ההלכה והאגדה –  (1 ש"ש).

מבוא לספרות הפוסקים – (1 ש"ש).

ארמית בבלית – (1  ש"ש).

 

קורסי בחירה :

מבוא לתושב"ע-(1 ש"ש)

הרמבם -ספריו ומשנתו-(1 ש"ש)

רפואה והלכה-(1 ש"ש)

ספרות תושבע למתקדמים-(1 ש"ש)

המקדש בתנ"ך ובמקורות חז"ל -(1 ש"ש)

סוגיות וגישות ביחסי תורה ומדע-(1 ש"ש)

ספרות יהודית  בימי בית שני -(1 ש"ש)

ספרות הגאונים ותקופתם-(1 ש"ש)

סוגיות בתלמוד הירושלמי-(1 ש"ש)

סוגיות בהלכה ובפוסקי זמננו-(1 ש"ש)

מצוות התליות בארץ-(1 ש"ש)

מצוות בין אדם לחברו-(1 ש"ש)

מבוא לספרות הראשונים-(1 ש"ש)

לוח השנה העברי-(1 ש"ש)

עיון בטקסטים תנאים ומדרשי ההלכה-(1 ש"ש)

סוגיות בדיני אישות ומשפחה-(1 ש"ש)

לימוד והוראת טקסטים תלמודיים-(1 ש"ש)

המקדש בספרות התנאים והאמוראים-(1 ש"ש)

ספרות הפוסקים- סוגיות בשו"ת , ובפסיקה בת זמננו-(1 ש"ש)

עיונים בסוגיות בתלמודים בבלי וירושלמי-(1 ש"ש)

סוגיות בתלמוד -למידה משמעותית בחנ"ם-(1 ש"ש)

סוגיות בגנטיקה-(1 ש"ש)

לשון חכמים-(1 ש"ש)

הגיור תיאורייה ומעשה-(1 ש"ש)

כשרות המטבח מודרני-(1 ש"ש)

מבוא לתורת הסוד מהתנאים ועד האחרונים-(1 ש"ש)

לשון ספרות ההלכה-(1 ש"ש)

השמיטה והוראתה -(1 ש"ש)

פרקי משנה ומפרשיה -(1 ש"ש)