מתווה לימודים בתקשורת

מתווה תקשורת וסילבוסים (26 ש"ש ) 
 

מבוא לתקשורת המונים - 1 ש"ש

שיטות מחקר ותקשורת המונים - 1 ש"ש

שפה, תרבות ותקשורת - 1 ש"ש

יסודות המבע הקולנועי - 2 ש"ש

יוצרים ויצירה בקולנוע - 1 ש"ש

תסריטאות והפקה קולנועית א' - 3 ש"ש

תסריטאות והפקה קולנועית ב' - 3 ש"ש

כתיבה עיתונאית - 1 ש"ש

חינוך ותקשורת: זיקות ויחסי גומלין – 1 ש"ש

תקשורת רב תרבותית במדינה יהודית דמוקרטית – 1 ש"ש

ילדים, בני נוער ותקשורת: השפעות ויחסי גומלין – 1 ש"ש

קולנוע ישראלי – 1 ש"ש

תולדות הקולנוע – 1 ש"ש

יצירה דוקומנטרית – 1 ש"ש

דימוי היהודי בקולנוע הישראלי – מציאות וסטריאוטיפים בתרבות הפופולארית - 2 ש"ש

דיני תקשורת - 1 ש"ש

יסודות הרדיו והפקת תוכניות - 1 ש"ש

תקשורת שכנועית - 1 ש"ש

סמינריון בתקשורת - 2 ש"ש