מתווה התמחות חינוך מיוחד

מתווה לימודי חינוך מיוחד (26 ש"ש)

לפניכם רשימת הקורסים והסילבוסים במתווה חינוך מיוחד 

כדי לצפות לחצו על הקישורים 

1. ניהול כיתה בחינוך מיוחד- ד"ר אביעד מנדלוביץ- (1 ש"ש )
2. סדנת תקשורת הורים-מורים בחנ"מ- ד"ר צור שפיר-- (1 ש"ש )
4. ארגז כלים למורה בחינוך המיוחד- מתניה ריגר -(1 ש"ש )
5. מהות החינוך המיוחד- ד"ר יעקב פלדמן-(1 ש"ש )
6. אוכלוסיות בחינוך המיוחד- ד"ר תומר סמט-(1 ש"ש )
7. מוגבלות שכלית התפתחותית- מתניה ריגר -(1 ש"ש )
8. לקויות שמיעה- ד"ר תומר סמט-- (1 ש"ש )
9. לקות ראייה- ד"ר תומר סמט-- (1 ש"ש )
10. התפתחות סנסומוטורית-ד"ר תומר סמט-(1 ש"ש )
11. דרכים בהוראת הקריאה- ד"ר תומר סמט-- (1 ש"ש )
14. למידה מתווכת – סעדיה דנן-- (1 ש"ש )
16. מוזיקה בחינוך מיוחד- גידי נעמן-(1 ש"ש )
17. תרפיה באומנות- אלון האס --(1 ש"ש )
18. הפרעות ברצף האוטיסטי  ( (ASDותקשורת תומכת חלופית- ד"ר תומר סמט-- (1 ש"ש )
20. תכניות לימודים והכנת תל"א - מתניה ריגר -(1 ש"ש )
21. לקויי למידה- קליניקה-ד"ר שחר בן אור -(1 ש"ש ).
22. לקויי כתיבה - אריאל נאמן- (1 ש"ש )
23. לקויי חשבון- ד"ר זאב קאים -(1 ש"ש )
24. העשרה אינסטרומנטאלית -ד"ר מליחי הראל (1 ש"ש )
25. אבחון דינמי – LPAD- ד"ר מליחי הראל (1 ש"ש )
26. תקשורת בין אישית- ד"ר יעקב פלדמן--(1 ש"ש )