מתווה התמחות חינוך מיוחד

מתווה לימודי חינוך מיוחד (26 ש"ש)

לפניכם רשימת הקורסים והסילבוסים במתווה חינוך מיוחד 

כדי לצפות לחצו על הקישורים 

1. סמנריון בחינוך מיוחד - ד"ר נאמן אריאל /ד"ר שרעבי אביאל - (1 ש"ש )