יחידת מנהל - היחידה הדיגיטאלית - רחובות

תמיכה טכנית

לצורך קבלת תמיכה טכנית במודל נא פנו לכתובת מייל tikshuvr@orot.ac.il

בן חמו אהרון
מנהל היחידה הדיגיטאלית
טלפון:
08-9485602
כתובת דוא"ל:
aharon@orot.ac.il
מוזס משה
תמיכה במודל
טלפון:
089485626
כתובת דוא"ל:
tikshuvr@orot.ac.il
דוראני יצחק
תמיכה- תקשוב
טלפון:
08-9485601
כתובת דוא"ל:
tikshuvr@orot.ac.il
צפתי מיכאל
טלפון:
08-9485629
כתובת דוא"ל:
tikshuvr@orot.ac.il