השימוש בה"א הידיעה

פינת הלשון

​צריך ליידע גופים ציבוריים: המשרד לקליטת העלייה, מחלקת התברואה ועוד.
בספר צריך להיות תוכן העניינים (ולא תוכן עניינים).
ברשימת המִזכים [קרדיטים] של ספר צריך לדבר על העורך (ולא עורך), על מועצת המערכת (ולא מועצת מערכת), על כתובת המערכת (ולא כתובת מערכת), על המחיר (ולא מחיר), על ציור העטיפה (ולא ציור עטיפה).

(מתוך לאה צבעוני, עברית כהווייתה, עניינים כלליים)

חזרה לדף פינת הלשון

 
מחבר:
ברוש, יעל