מה נכון לומר: "האם" או "אם"?

פינת הלשון

​אין אומרים: שאלתי אותו האם הלך. 
אלא: שאלתי אותו אם הלך (האות ה"א מיותרת).

 

חזרה לדף פינת הלשון

מחבר:
ברוש, יעל