מתי משתמשים ב"ש..." ומתי ב"ו..."?

פינת הלשון
אומרים מאחר ש... (ולא מאחר ו...), ייתכן ש..., אפשר ש..., כיוון ש... .
יוצא דופן: הואיל ו... (ולא הואיל  ש...).
 
 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל