מהי צורת הרבים של האות יו"ד: יו"דים או יו"דין?

פינת הלשון

​יו"דים או יו"דין?
שתי הצורות תקניות, השאלה היא מה מקובל יותר. 
צורת הריבוי ב-ים (בשמות וגם בפעלים) היא הצורה המקראית, 
כגון: אלה הדברים, האנשים המדברים.
ובלשון חז"ל ב-ין. כגון: אין משיחין בשעת הסעודה, נישואין,
משנכנס אדר מרבין בשמחה  וכמובן החמין שאנו אוכלים בשבת.

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל