מה מקומה של שי"ן הזיקה?

פינת הלשון

הישיבה עליה דיווחתי (לא נכון) – הישיבה שדיווחתי עליה (נכון).
הארץ בה נולדתי (לא נכון) – הארץ שנולדתי בה (נכון).
עקרונית השי"ן צריכה להצטרף אל הפועל, אבל במקרים של הדגשה אפשר:
הדברים שעליו [דווקא עליו] שמעתי. (בכל מקרה אין לוותר על השי"ן)

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל