מהו סדר המילים המקובל במשפט העברי?

פינת הלשון
נושא + נשוא + משלים (מושא או תיאור) כגון: מחירי הדלק עלו אתמול, הרמב"ם כתב במשנה תורה.
אבל אם יבוא המשלים בראש המשפט הסדר הוא: משלים + נשוא +נושא
(כלומר, מקומות הנושא והנשוא יתחלפו),
כגון: אתמול עלו מחירי הדלק (ולא: אתמול מחירי הדלק עלו); מחר תיפתח החנות (ולא מחר החנות תיפתח); במשנה תורה כתב הרמב"ם. 
סימן לזכירת הכלל הוא הפסוק הראשון בתורה: בראשית ברא אלוקים
(ולא: בראשית אלוקים ברא).
הערה: אם הפועל בזמן הווה ניתן להשתמש בשתי האפשרויות: 
היום עולים מחירי הדלק, ואפשר: היום מחירי הדלק עולים.
 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל