השימוש הנכון בצירוף: הן... הן;בין... ובין

פינת הלשון

​"הן הילדים הן הילדות". נכון לומר ללא וי"ו במילה "הן" השנייה. לא "הן הילדים והן הילדות". 
בין... ובין. בוי"ו במילה "בין" השנייה, ולא בלמ"ד (בין לבין). לדוגמה: "ויבדל אלהים בין האור ובין החושך".
אבל אפשר לכתוב "להבדיל בין יום ללילה".

 

(האקדמיה ללשון העברית)

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל