מתי משתמשים באות קו"ף ומתי בכ"ף?

פינת הלשון

​על פי כללי התעתיק מלועזית לעברית כותבים באות קו"ף: אורתודוקסי, פרדוקס, טקסט, קלן, אוקספורד. גם המילה טקס נכתבת בקו"ף. אבל כשיש "נוהג כתיבה מושרש" כותבים באות כ"ף, למשל כורדיסטן, אלכסנדר, כריסטינה.

 

(מתוך לאה צבעוני, עברית כהווייתה, עניינים כלליים)

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל