מתי נכתבת האות יו"ד לאחר תנועת צירה?

פינת הלשון

​אין מוסיפים יו"ד לסימון התנועה צירה או סגול למילים כגון: אזור (ולא איזור), ממד (ולא מימד), אפוא (ולא איפוא). 
אבל מוסיפים יו"ד אם הצירה בא לפני אותיות הגרון: חירש, חירשים, קירח, היריון (אבל ברבים או בהטיה הריונות, הריונה), ריאיון (אבל ברבים ראיונות), שֵירות, חירות, אירוע, תיאר, תיהנה, ליהנות. 
במילים שבאות מהלועזית אין יו"ד גם לפני אותיות גרוניות: תאטרון (ולא תיאטרון) ארכאולוגיה (ולא ארכיאולוגיה), גאוגרפיה (ולא גיאוגרפיה), אידאולוגיה (ולא אידיאולוגיה).

(מתוך האקדמיה ללשון העברית, לשונני לעם, כללי הכתיב חסר הניקוד) 

 

 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל