מתי משתמשים במילה "במידה" ומתי במילה "אם"?

פינת הלשון

​אין לומר: במידה ש[תעשה כך וכך, וכל שכן שאין לומר במידה ו[...] – אלא:
אם [תעשה כך וכך], שכן זהו משפט תנאי. 
("במידה ש..." [ולא: במידה ו...] – מציינת כמות, כגון: במידה שאתה תלמד
אותי אנגלית אני אלמד אותך צרפתית. כלומר: אם אתה תלמד אותי שעה גם אני אלמד אותך שעה, ולא יותר).
וכן נאמר במשנה, סוטה א, ז: "במדה שאדם מודד בה מודדין לו".

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל