כיצד להטות מילים ביחיד ומילים ברבים?

פינת הלשון

הטיית מילים היא כמו צורתן היסודית, כגון: בת – בתי (ולא ביתי כפי שהופיע בחוזר ששלחה מורה בכיתה א[!]); (ביתי = הבית שלי), לב – לבי, אט – אטי, צד – צדי, עִם – עִמו, עת – לעתים.
התלמיד שלנו – תלמידנו; התלמידים שלנו – תלמידינו.
התלמיד שלי – תלמידי; התלמידים שלי – תלמידיי. 
 
הילד שלנו – ילדנו; הילדים שלנו – ילדינו. 
הילד שלי – ילדי; הילדים שלי – ילדיי. 

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל